O KLUBU

Image

KPHVJ MORDOVÉ ROKLE, Z.S. byl založen několika nadšenci dne 27.11.1999 v restauraci „U vrtule“ ve Zbožíčku u Nymburka.

Původní název Klub přátel historických vojenských jednotek Třebestovice byl začátkem roku 2017 změněn na KPHVJ Mordové rokle, kdy jsme do názvu přijali název naší klubové základny.

Naše občanské zájmové sdružení je řádně registrováno u MV ČR. Za poměrně krátkou dobu naší činnosti se podařilo dát dohromady dobrou partu lidí se zájmem o vojenskou, užitkovou techniku a historii. Zaměření klubu je vševojskové.

Naši členové, příznivci a kamarádi disponují cca 120 kusy vojenské i jiné historické techniky např.: OT 62- TOPAS, PTS, BVP 1- DTP, OT 65 - FUG, OT 64 - SKOT, BRDM - 2, OT 810, UAZ 469B, GAZ 69M, GAZ 66, GAZ 64 MAV, Praga V3S, ZIL 157, JEEP WILLIS, JEEP OVERLAND, DODGE, GMC, TATRA 111, TATRA 138, TATRA 148, TATRA 805, TATRA 813, moto M-72, K-750, BMW, JAWA Manet M 90, JAWA 250, 150, 350, 638 - VB, ČZ 125T, 175, 250 a další i civilní a užitková historická vozidla.

V rámci možností se naši členové zúčastňují republikových srazů podobných zájmových skupin. Ve spolupráci s KVV Bříství založili naši členové speciální jednotku, která se s úspěchem účastní nejrůznějších pietních akci.

KPHVJ Třebestovice je také řádně registrovaným klubem FKHV ČR a UKUVHT ČR, což nám umožňuje provádět TESTACE historických vozidel. Díky tomu lze techniku provozovat s tzv. „veteránskými značkami“ a uvádět tak vozidla zákonným způsobem do provozu na pozemních komunikacích. Disponujeme slušným dílenským zázemím pro opravy a provozování historické techniky.

Každoročně pořádáme naši klubovou akci „MORDOVÉ ROKLE“ ( MR ) v bývalém VVP Milovice – Mladá, při které se snažíme veřejnosti přiblížit a připomenout neblahé roky sovětské okupace naší země od 21.8.1968 na základě zde dochovaných „pamětihodností“ v podobě bunkrů a dalších „pozůstalostí“ v tomto do nedávné doby přísně střeženém a utajovaném vojenském prostoru. Prostory bunkru a přilehlých staveb v MR jsme v roce 2006 na základě privatizačního projetu odkoupili od státu a jsou tudíž naším majetkem. V těchto prostorách, kromě již zmíněné akce, pořádáme různá klubová setkání a v menší míře zde můžeme pořádat Airsoftové a Paintballové akce nebo bojové historické ukázky. K tomuto účelu je zde zřízena a zaregistrována cvičná střelnice. Vzhledem ke skutečnosti, že prostory MR se nacházejí v lese, který je majetkem VLS ČR úzkostlivě dbáme na OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a zvláště na dodržování LESNÍHO ZÁKONA.

Tímto děkujeme za pochopení, toleranci a trpělivost VSL ČR divize Mimoň Lesní závod Lipník.

Několik našich členů je zapojeno do programu Aktivních dobrovolných záloh AČR. Jejich důležitost se jednoznačně prokázala při povodních v roce 2001.Naše sdružení je čistě zájmové a neziskové. Na pravidelný chod klubu si členové sami přispívají, sponzorská pomoc zájemců o tuto činnost je samozřejmě vítána.

V neposlední řadě klademe důraz na práci s mládeží a je velmi zajímavé, že se do našich řad hlásí se souhlasem a podporou rodičů žáci základních škol a studenti středních i vysokých škol.

Cílem našeho klubu je dochování historické vojenské techniky, výstroje a výzbroje i pro příští generace. A v současné době také rekonstrukce historického objektu V-521 a dalších vojenských pozůstalostí v lokalitách našeho působení. Naše sdružení je otevřeno všem vážným zájemcům o historii vojenství, které mezi sebou i s jejich technikou rádi přivítáme.